XIV FESTIWAL WIDZĄCYCH DUSZĄ „MUZYKA OTWIERA OCZY” 12-13.10.2024 W BYDGOSZCZY

Ogłaszam nabór na XIV Festiwal widzących duszą „Muzyka otwiera oczy” – Bydgoszcz, 12-13.10.2024.  W tym roku prosimy niewidomych i niedowidzących artystów, aby w części konkursowej festiwalu zaśpiewali po dwie piosenki z tekstami Edwarda Stachury. Finaliści mogą liczyć na wysokie nagrody finansowe!!! Na zgłoszenia czekamy pod adresem lik.stowarzyszenie@gmail.com. W zgłoszeniu należy przesłać: imię i nazwisko/nazwa zespołu, adres i numer telefonu, skan orzeczenia o niepełnosprawności, dwa nagrania, parę słów o sobie dla konferansjera. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 września 2024.
W tym roku, po raz pierwszy od bardzo wielu lat, Ministerstwo Kultury nie przyznało dotacji na nasz festiwal. Uważamy, że ta impreza jest zbyt ważna dla niewidomych i niedowidzących artystów, aby odpuścić. Na tym festiwalu wyszukujemy i pokazujemy światu prawdziwe perełki muzycznego talentu. To nie jest kolejny festiwal niepełnosprawnych! Tutaj oklaskujemy niewidomych i niedowidzących za ich wielki talent! Tutaj widzący mogą przejrzeć na oczy i zobaczyć w niewidomym artystę! Nie damy tego zlikwidować! Możesz nam pomóc, uczestnicząc w zbiórce pod adresem https://zrzutka.pl/zyvvr6.

Poniżej REGULAMIN XIV FESTIWALU WIDZĄCYCH DUSZĄ
„MUZYKA OTWIERA OCZY” 12-13.10.2024 W BYDGOSZCZY

I Założenia wstępne:

1.   Festiwal ma promować i upowszechniać talenty muzyczne (wokalne) osób z dysfunkcją wzroku. Nie chcemy tworzyć w ten sposób osobnej kategorii „artysta niepełnosprawny”, ponieważ nie ma czegoś takiego. Artystą się jest lub nie – niezależnie od wszelkich schorzeń. Nasz Festiwal ma przełamywać bariery, które utalentowanym osobom niepełnosprawnym przeszkadzają w ukazaniu pełni swoich umiejętności.

2.   Festiwal ma wplatać się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

3.   Organizatorami XIV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” są  Inicjatywa Kulturalna „Bard” , Fundacja Światłownia i Lokalna Inicjatywa Kulturalna.

4.   Oficjalna strona festiwalowa to www.zrodlowciazbije.pl (zakładka  Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”).

5.   W części konkursowej Festiwalu mogą wziąć udział wykonawcy z orzeczoną dysfunkcją wzroku, niezależnie od stopnia tej dysfunkcji. Przynależność wykonawcy do Polskiego Związku Niewidomych nie jest konieczna.

6.   W roku 2024  podczas XIV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” wykonawcy zmierzą się z poezją Edwarda Stachury.

II Termin i miejsce Festiwalu, kontakt z organizatorami:

Termin: 12-13 października 2024

Program:

      sobota 12.10.2024, Otwarta Przestrzeń Światłownia (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 15)

godz. 16.00 – rozpoczęcie części konkursowej.

      ok. godz. 19.00 – recital laureata XIII edycji Festiwalu

ok. godz. 20.00 wytypowanie przez jury uczestników Koncertu Laureatów
     

niedziela 13.10.2024, Sala Manru, Opera Nova (Bydgoszcz, ul. Focha 5)

godz. 16.00 – Koncert Laureatów ,

ok. godz. 17.30 – recital gwiazdy festiwalowej 

Adres Biura Festiwalowego:

Inicjatywa Kulturalna Bard,ul. Św. Trójcy 15, 85-224 Bydgoszcz, email: lik.stowarzyszenie@gmail.com. Kontakt telefoniczny: Grzegorz Dudziński 509-76-76-89

III Warunki uczestnictwa w części konkursowej:

1.   Podstawowym warunkiem dopuszczającym do eliminacji festiwalowych jest posiadanie przez potencjalnego wykonawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku (zespołu orzekania lub orzecznika ZUS).

2.   Wykonawcy sami wybierają dwa utwory, które chcą zaśpiewać podczas Festiwalu, swój wybór zgłaszają Organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo negocjacji z wykonawcą w tej kwestii – chodzi o to, aby piosenki nie powtarzały się w podobnych aranżacjach.

3.   Wykonawcy, którzy chcą wystąpić na XIV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” powinni przesłać zgłoszenie, które musi zawierać :  Imię i nazwisko wykonawcy, dokładny adres, kontakt telefoniczny (tel. kom.) i mailowy, parę słów o sobie (dla konferansjera),skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tytuły utworów wybranych na Festiwal, nagrania 2 piosenek autorstwa Edwarda Stachury. Zgłoszenie  należy przesłać do dnia 30 września 2024 na adresy mailowe: lik.stowarzyszenie@gmail.com i swiatlownia@onet.pl.  Dla pewności prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na oba adresy jednocześnie.

4.   O zakwalifikowaniu na Festiwal decyduje powołane przez Organizatorów jury. Organizatorzy potwierdzą drogą mailową pozytywne przejście etapu eliminacji w terminie do 5 października 2024.

5.   Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na XIV Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” jest równoznaczne z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na rejestrację występu i wykorzystanie nagrań tego występu w formie audycji radiowych, telewizyjnych, internetowych, w postaci utrwalenia na płytach bądź innych nośnikach. Rejestracji występu dokonują Organizatorzy lub osoby czy instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów. Wykonawcy nadsyłając swoje zgłoszenie na XIV Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu na Festiwalu, jak i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, płyty, itp.)

6.   Organizatorzy oferują nocleg i catering dla wykonawców zakwalifikowanych do udziału w XIV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” (dotyczy to także przewodników dla osób z pierwszą grupą).

V  Nagrody XIV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” w Bydgoszczy:

Wykonawcy konkurować będą o wysokie nagrody finansowe. O sposobie rozdziału nagród decyduje Jury w swoim protokole. Nagrody finansowe jury przyznaje laureatom podając kwotę brutto nagrody, która po odciągnięciu podatku zostanie przekazana na konto laureata.

XI Postanowienia końcowe:

1.   Chcemy, aby kolejne edycje Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” wpisały się na trwałe w kalendarz bydgoskich i ogólnopolskich imprez kulturalnych, promujących niezwykłe talenty, jakimi obdarzeni są ludzie z dysfunkcją wzroku. Chcemy, aby ta impreza rozwijała się i z roku na rok była coraz lepsza.

2.   Chcemy współpracować z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi, którym bliska jest idea takiego Festiwalu.