Lokalna Inicjatywa Kulturalna

Organizator główny I, II i III Festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije” (Wtelno – Bydgoszcz)

Lokalna Inicjatywa Kulturalna
ul. Leśna 21
86-011 Morzewiec

KONTO BANKOWE:
mBank
50 1140 2017 0000 4002 1306 6136

KRS: 0000321843

NIP: 5542823640

REGON: 340540569

Przewodniczący: Grzegorz Dudziński