XII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”


Zapraszamy do zgłaszania się do tegorocznej edycji Festiwalu widzących duszą. Regulamin poniżej

REGULAMIN XII FESTIWALU WIDZĄCYCH DUSZĄ
„MUZYKA OTWIERA OCZY” W BYDGOSZCZY

I Założenia wstępne:

1.   Festiwal ma promować i upowszechniać talenty muzyczne (wokalne) osób z dysfunkcją wzroku. Nie chcemy tworzyć w ten sposób osobnej kategorii „artysta niepełnosprawny”, ponieważ nie ma czegoś takiego. Artystą się jest lub nie – niezależnie od wszelkich schorzeń. Nasz Festiwal ma przełamywać bariery, które utalentowanym osobom niepełnosprawnym przeszkadzają w ukazaniu pełni swoich umiejętności.

2.   Festiwal ma wplatać się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

3.   Organizatorami XII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” są  Inicjatywa Kulturalna „Bard” , Fundacja Światłownia i Lokalna Inicjatywa Kulturalna.

4.   Oficjalna strona festiwalowa to www.zrodlowciazbije.pl (zakładka  Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”).

5.   Patronat prasowy nad Festiwalem objęło Polskie Radio PiK , Telewizja Polska Bydgoszcz.

6.   Festiwal jest dotowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków PFRON.

7.   W części konkursowej Festiwalu mogą wziąć udział wykonawcy z orzeczoną dysfunkcją wzroku, niezależnie od stopnia tej dysfunkcji. Przynależność wykonawcy do Polskiego Związku Niewidomych nie jest konieczna.

8.   W roku 2022  podczas XII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” wykonawcy zmierzą się z balladą poetycką.

II Termin i miejsce Festiwalu, kontakt z organizatorami:

Termin: 15-16 października 2022

Program:

      sobota 15.10.2022, Otwarta Przestrzeń Światłownia (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 15)

godz. 16.00 – rozpoczęcie części konkursowej.

      ok. godz. 19.00 – recital laureata XI edycji Festiwalu – Milena Wiśniewska

ok. godz. 20.00 wytypowanie przez jury uczestników Koncertu Laureatów
      (kolejność alfabetyczna).

niedziela 16.10.2022, Sala Manru, Opera Nova (Bydgoszcz, ul. Focha 5)

godz. 16.00 – Koncert Laureatów ,

ok. godz. 17.30 – recital Andrzeja Sikorowskiego 

Adres Biura Festiwalowego:

Inicjatywa Kulturalna Bard

ul. Św. Trójcy 15

85-224 Bydgoszcz (z dopiskiem „Festiwal”)

email: lik.stowarzyszenie@gmail.com

Kontakt telefoniczny: Grzegorz Dudziński 509-76-76-89

III Warunki uczestnictwa w części konkursowej:

1.   Podstawowym warunkiem dopuszczającym do eliminacji festiwalowych jest posiadanie przez potencjalnego wykonawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku (zespołu orzekania lub orzecznika ZUS).

2.   Wykonawcy sami wybierają dwa utwory, które chcą zaśpiewać podczas Festiwalu, swój wybór zgłaszają Organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo negocjacji z wykonawcą w tej kwestii – chodzi o to, aby piosenki nie powtarzały się w podobnych aranżacjach.

3.   Wykonawcy, którzy chcą wystąpić na XII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” powinni przesłać nagrania 2 piosenek (najlepiej tych szykowanych na Festiwal, wybranych zgodnie z tegorocznymi wymogami). Nagrania należy przesłać do dnia 30 września 2022 na adresy mailowe: lik.stowarzyszenie@gmail.com i swiatlownia@onet.pl.  Dla pewności prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na oba adresy jednocześnie, przesyłki w dwóch częściach (po jednym utworze w każdej).

4.   O zakwalifikowaniu na Festiwal decyduje powołane przez Organizatorów jury. Organizatorzy potwierdzą drogą mailową pozytywne przejście etapu eliminacji w terminie do 5 października 2022.

5.   Oprócz nagrań zgłoszenie musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko wykonawcy, dokładny adres/adresy, kontakt telefoniczny (tel. kom.) i mailowy,
  2. Parę słów o sobie (dla konferansjera).
  3. Skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

         Tytuły utworów wybranych na Festiwal

6.   Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na XII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” jest równoznaczne z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na rejestrację występu i wykorzystanie nagrań tego występu w formie audycji radiowych, telewizyjnych, internetowych, w postaci utrwalenia na płytach bądź innych nośnikach. Rejestracji występu dokonują Organizatorzy lub osoby czy instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów. Wykonawcy nadsyłając swoje zgłoszenie na XII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu na Festiwalu, jak i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.)

7.   Organizatorzy oferują nocleg dla wykonawców zakwalifikowanych do udziału w XII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” (dotyczy to także przewodników dla osób z pierwszą grupą).

V  Nagrody XII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” w Bydgoszczy:

  1. Nagrody pieniężne w łącznej wysokości 12 tys. zł  brutto

O sposobie rozdziału nagród decyduje Jury w swoim protokole. Nagrody finansowe jury przyznaje laureatom podając kwotę brutto nagrody, która po odciągnięciu podatku zostanie przekazana na konto laureata.

XI Postanowienia końcowe:

1.   Chcemy, aby kolejne edycje Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” wpisały się na trwałe w kalendarz bydgoskich i ogólnopolskich imprez kulturalnych, promujących niezwykłe talenty, jakimi obdarzeni są ludzie z dysfunkcją wzroku. Chcemy, aby ta impreza rozwijała się i z roku na rok była coraz lepsza.

2.   Chcemy współpracować z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi, którym bliska jest idea takiego Festiwalu.
 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca” i Miasta Bydgoszcz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.